Du er her: 

ØRRIDSLEV KIRKE

Præster og medarbejdere

SOGNEPRÆSTER 

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk

Jytte Dueholm Ibsen
Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 75 66 50 44          E-mail jdi@km.dk

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Organist Søren Thorup
Telefon 61 79 54 92          E-mail sorenthorup87@gmail.com 

Kirkesanger Kamma Carøe
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger på hverdage

Kirkesanger Anne Rahbek
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden

Graver Christian Lindgren Nielsen
Telefon 23 60 67 71          E-mail cln@km.dk
TELEFONTID: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-11 samt torsdag kl. 14-16.

 

 

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 24 41 22 77      E-mail.: ije@km.dk 

KONTORTID

Tirsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-13

Menighedsråd

Ørridslev Sogn
Email: 8044@sogn.dk 

Formand og sekretær Karin Andersen
Præstevænget 42, 8732 Hovedgård
Telefon 51 78 24 59
Email: aaglund.andersen2gmail.com 

Næstformand Bente Gleerup Thomsen
Tornbjerg 91, 8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 11 65     Email: bgleerup@hotmail.com 

Kirkeværge og kontaktperson vedr. personale på kirkegården Ruth Kastrup Petersen
Kirkevej 32, Ørskov, 8751 Gedved
Telefon 75 66 74 14
Email: rka@learnmark.dk

Kasserer Pernille Teilmann Sørensen
Kirkevej 46, 8732 Hovedgård

Menigt medlem Lene Schelling Ørum

Menigt medlem Vibeke Ørnsholt Lomholt 

Menigt medlem Peer Dam Kjøller

* * *

Stedfortrædere:
---