Du er her: 

ØRRIDSLEV KIRKE

Præster og medarbejdere

SOGNEPRÆSTER 

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk

Jytte Dueholm Ibsen
Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 75 66 50 44          E-mail jdi@km.dk

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Organist Søren Thorup
Telefon 61 79 54 92          E-mail sorenthorup87@gmail.com 

Kirkesanger Kamma Carøe
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger på hverdage

Kirkesanger Anne Rahbek
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden

Graver Christian Lindgren Nielsen
Telefon 23 60 67 71          E-mail cln@km.dk

Gravermedhjælper xxx

 

 

 

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

FÆLLES KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Pia Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail.: ije@km.dk

KONTORTID

Mandag kl. 9 - 13
Torsdag kl. 9 - 13 

 

 

Menighedsråd

Ørridslev Sogn
Email: 8044@sogn.dk 

Formand Lene Feveile Hansen
Grønnedalen 1, Tvingstrup, 8700 Horsens
Telefon 75 66 70 16 
Email: lene@bremerhansen.dk

Næstformand og sekretær Karin Andersen
Præstevænget 42, 8732 Hovedgård

Kirkeværge Ruth Kastrup Petersen
Kirkevej 32, Ørskov, 8751 Gedved
Telefon 75 66 74 14
Email: rka@learnmark.dk

Kasserer Pernille Teilmann Sørensen
Kirkevej 46, 8732 Hovedgård

Kontaktperson Lene Schelling Ørum
Sogneskellet 39, 8732 Hovedgård
Telefon 20 22 86 33
Email: lene.s@oerum-p.dk

Menigt medlem Vibeke Ørnsholt Lomholt 

Menigt medlem Peer Dam Kjøller

* * *

Stedfortrædere:
Bente Gleerup Thomsen