Præster og medarbejdere

SOGNEPRÆSTER 

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
Kontor: Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk

Jane Fromberg (konst.)
Kontor: Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 23 37 60 44          E-mail jef@km.dk 

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Organist Søren Thorup
Telefon 61 79 54 92          E-mail sthorup11@smksnet.dk

Kirkesanger Kamma Carøe
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger på hverdage

Kirkesanger Anne Rahbek
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden

Graver Niels Viggo Brødsgaard
Telefon 23 46 53 34          E-mail nvj@km.dk

 

 

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 24 41 22 77      E-mail.: ije@km.dk 

KONTORTID

Tirsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-13

Menighedsråd

Vedslet Sogn
Email: 8045@sogn.dk 

Formand:

Linda Helene Jørgensen
Grumstrupvej 50, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 28 25 71 17     Email: linda-lars@hotmail.com 

Næstformand, kasserer og kontaktperson vedr. personale

Jan Veggebro
Kirkedalsvej 2, 8732 Hovedgård
Tlf. xx xx xx xx     Email: jansilver@live.dk 

Sekretær:

Hanne Volsing Jacobsen
Grumstrupvej 15, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. xx xx xx xx     Email: hannev.jacobsen@gmail.com 

Menigt medlem 

Anna-Lise Jørgensen
Grumstrupvej 48, Grumstrup, 8732 Hovedgårdby
Tlf. xx xx xx xx     Email: xx@xx.dk 

Kirkeværge

John Dalsgaard 
Hadrupvej 82, 8732 Hovedgård
Tlf. 20 12 40 94     Email: johndalsgaard@mail.dk  

 

 

Stedfortræder

Henning Nedergaard Johansen