VEDSLET KIRKE

Præster og medarbejdere

PRIMÆR SOGNEPRÆST 

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
Kontor: Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk

SEKUNDÆRE SOGNEPRÆSTER

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk

Jane Fromberg (konst.)
Kontor: Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 23 37 60 44          E-mail jef@km.dk 

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Graver Niels Viggo Brødsgaard
Telefon 23 46 53 34          E-mail nvj@km.dk

Organist Søren Thorup
Telefon 61 79 54 92          E-mail sthorup11@smksnet.dk

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Kirkesanger Kamma Carøe
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger på hverdage

Kirkesanger Anne Rahbek
Synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden

 

 

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 24 41 22 77      E-mail.: ije@km.dk 

KONTORTID

Tirsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-13

Menighedsråd

Vedslet Sogn
Email: 8045@sogn.dk 

Se menighedsrådet her