Præster og medarbejdere

SOGNEPRÆSTER 

Jane Fromberg
Kontor: Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 23 37 60 44          E-mail jef@km.dk 

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
Kontor: Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Organist Per Bo Christiansen
Telefon 26 63 86 14          E-mail perbo.christiansen@gmail.com 

Kirkesanger Preben Egeholt
Telefon 41 62 15 80          E-mail prebenegeholt@hotmail.com 

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Babysalmesangsunderviser Charlotte Høj Mortensen
Telefon 51 93 85 48          E-mail charlotte@tinytone.dk 

Graver Kenneth Thorsøe
Telefon 31 50 51 48          E-mail thorsoe@c.dk     

Børnekorleder Alina Henriques
Telefon 31 10 03 09          E-mail alina@km.dk 

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 24 41 22 77      E-mail.: ije@km.dk 

KONTORTID

Tirsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-13

Menighedsråd

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd
Email: 8042@sogn.dk 

Formand og formand for valgbestyrelsen Niels Anders Lund Svendsen
Skanderborgvej 15, 8751 Gedved
Telefon 75 66 50 10 - 21 73 41 45 
Email: lund@svendsen.mail.dk 

Næstformand Knud Anders Richter
Espevej 2, Kattrup, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 11 01 - 40 37 11 41
Email: nkarichter@jubii.dk 

Kasserer og formand for aktivitetsudvalget Kirstine Skovhus Jensen
Egevej 8, 8751 Gedved
Telefon 75 66 53 75 - 60 49 92 73
Email: familienskovhus@godmail.dk 

Kontaktperson Gerda Andersen
Gartneralleen 2, 8751 Gedved
Telefon 75 66 50 09 - 22 34 11 76
Email: ovega8751@gmail.com 

Sekretær 
Vakant

Kirkeværge Ove Steffen Pedersen
Baunevej 26, Sandager Næs, 5610 Assens
Telefon 30 70 96 35
Email: ove.steffen.pedersen@gmail.com  

Menigt medlem Kirsten T. Andersen
Gl. Kattrupvej 29, Kattrup, 8732 Hovedgård 
Telefon 20 16 26 56
Email: kikima@live.dk 

Menigt medlem Kirsten Lis Knudsen
Oventoften 14, 8751 Gedved
Telefon 60 75 57 47
Email: birgerogkirsten@stofanet.dk