Præster og medarbejdere

SOGNEPRÆSTER 

Troels Bering
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15          E-mail tbn@km.dk 

Jytte Dueholm Ibsen
Skovvej 13B, 8751 Gedved
Telefon 75 656 50 44          E-mail jdi@km.dk 

Anne Marie Vrang Poulsen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08          E-mail amv@km.dk 

ØVRIGE MEDARBEJDERE

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged
Telefon 40 48 81 10          E-mail akac@km.dk

Organist Søren Thorup
Telefon 61 79 54 92          E-mail sthorup11@smksnet.dk

Kirkesanger Lars Raunsøe Jensen
Telefon 51 82 13 14           E-mail lrj@art-it.dk 

Babysalmesangsunderviser Lisbeth Nørholm Frederiksen
Telefon 26 45 39 81

Kirkegårdsleder Lisbeth Holst Andersen 
Telefon 51 29 28 27          E-mail kirkestien1@mail.dk

Gravermedhjælper Anders Sloth Jensen

Gravermedhjælper Johan Sigurd Hededal Hansen

  

Øvrige kirker i Voer Herreds Pastorat

Kirkekontor

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08         E-mail: ije@km.dk 

KONTORTID pr. 1. februar 2019

Mandag og torsdag kl. 9-13

 

 

Menighedsråd

Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd
Email: 8050@sogn.dk

Formand Jakob Jakobsen
Ballebovej 2, Gangsted, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 28 48 - 25 39 31 55
Email: ballebogaard@energimail.dk

Næstformand, kontaktperson og kirkeværge Sten Henriksen
Elbækvej 73, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 75 65 90 44 - 29 42 15 68
Email: hanna-sten@henriksen.mail.dk

Kasserer Birgitte Jensen 
Kirkestien 3, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 75 65 98 08 - 50 99 67 89
Email: bogj@jensen.mail.dk

Menigt medlem Hanne Darling 
Humleballe 79, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 28 91 23 16
Email: hanne.darling@stofanet.dk

Menigt medlem Karl Haase
Humleballe 79, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 21 27 44 45
Email: karl.haase@live.dk

Menigt medlem Ingerd K. J. Thuesen
Tendrupvej 3, Elbæk, 8700 Horsens
Telefon 75 66 92 12
Email: puttethuesen@live.dk 

Menigt medlem Aase Thybo
Katrinehøjvej 1, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 75 65 94 31 - 29 42 15 88
Email: aathybo@stofanet.dk