Valgte medlemmer af Vedslet Menighedsråd

Formand:

Linda Helene Jørgensen
Grumstrupvej 50, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 28 25 71 17     Email: linda-lars@hotmail.com 

Næstformand, kasserer og kontaktperson vedr. personale

Jan Veggebro
Kirkedalsvej 2, 8732 Hovedgård
Tlf. 52 38 51 50     Email: jansilver@live.dk 

Sekretær:

Hanne Volsing Jacobsen
Grumstrupvej 15, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 23 93 80 72     Email: hannev.jacobsen@gmail.com 

Menigt medlem 

Anna-Lise Jørgensen
Grumstrupvej 48, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. xx xx xx xx     Email: al.dgihaandbold@mail.dk 

Kirkeværge

John Dalsgaard 
Hadrupvej 82, 8732 Hovedgård
Tlf. 20 12 40 94     Email: johndalsgaard@mail.dk  

 

 

Stedfortræder

Henning Nedergaard Johansen

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er offentlige - alle med interesse for kirke og menighed er velkomne til at møde frem for at overvære møderne. 

Aktuelle menighedsrådsmøder samt mødested fremgår af kalenderen.


Referater fra menighedsrådsmøder