Valgte medlemmer af Gangsted-Søvind Menighedsråd

Formand:

Jakob Jakobsen
xxx
Tlf. 75 66 28 48     Mobil 25 39 31 55     Email: ballebogaard@energinet.dk 

Næstformand, kontaktperson  og kirkeværge:

Sten Henriksen
Elbækvej 73, Søvind, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 90 44     Mobil 29 42 15 68     Email: hanna-sten@henriksen.mail.dk  

Kasserer

Hanne Darling
Humleballe 79, Søvind, 8700 Horsens
Tlf.  --  --  --  --     Mobil 28 91 23 16     Email: hanne.darling@stofanet.dk  

Sekretær:

Mogens Bro Egelund
Tendrupvej 17, Elbæk, 8700 Horsens
Tlf.  75 66 99 09     Mobil 23 39 77 45     Email: mbe@fiberpost.dk

Menige medlemmer

Karl Haase
Humleballe 79, Søvind, 8700 Horsens
Tlf.  --  --  --  --     Mobil 21 27 44 45     Email: karl.haase@live.dk 

Ingerd K. J. Thuesen
Tendrupvej 3, Elbæk, 8700 Horsens
Tlf. 75 66 92 12     Mobil  --  --  --  --     Email: puttethuesen@live.dk   

Aase Thybo
Katrinehøjvej 1, Søvind, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 94 31     Mobil 29 42 15 88     Email: aathybo@stofanet.dk 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i Søvind Kirkehus, Kirkestien, Søvind, 8700 Horsens.

Menighedsrådsmøder er offentlige - alle med interesse for kirke og menighed er velkomne til at møde frem for at overvære møderne.

Aktuelle menighedsrådsmøder fremgår af kalenderen 

 


Referater fra menighedsrådsmøder