SØVIND KIRKEGÅRD

Kontaktinformation vedr. Søvind Kirkegård

Graver
Lisbeth Holst Andersen 
Telefon 51 29 28 27
E-mail: kirkestien1@mail.dk 

 

GRAVSTED OG GRAVSTEDSPLEJE

Aftale om gravsted og gravstedspleje kan indgås med kirkegårdens medarbejdere.