Valgte medlemmer af Kattrup-Tolstrup Menighedsråd

Formand og formand for valgbestyrelsen:

Niels Anders Lund Svendsen
Skanderborgvej 15, 8751 Gedved
Tlf. 75 66 50 10     Mobil 21 73 41 45     Email: lund@svendsen.mail.dk 

Næstformand:

Knud Anders Richter
Espevej 2, Kattrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 11 01     Mobil 40 37 11 41     Email: nkarichter@jubii.dk

Kontaktperson vedr. personale:

Gerda Andersen
Gartneralleen 2, 8751 Gedved
Tlf. 75 66 50 09     Mobil 22 34 11 76     Email: ovega8751@gmail.com 

Kasserer:

Hanne Emmeli Birkebæk
Gl. Kattrupvej 67, Kattrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 10 84     Mobil 24 81 54 39     Email: holtum.birkebaek@gmail.com

Sekretær:

Jytte Ibsen
Skovvej 13, 8751 Gedved
Mobil 23 37 60 44     Email: jdi@km.dk

Kirkeværge:

Ove Steffen Pedersen
Egebjergvej 51, 8751 Gedved
Mobil 30 70 96 35     Email: ove.steffen.pedersen@gmail.com   

Menigt medlem - formand for aktivitetsudvalget:

Kirstine Skovhus Jensen
Egevej 8, 8751 Gedved
Tlf. 75 66 53 75      Mobil 60 49 92 73     Email: familieskovhus@godmail.dk

Menigt medlem:

Kirsten T. Andersen
Gl. Kattrupvej 29, Kattrup, 8732 Hovedgård
Mobil 20 16 26 56      Email: kikima@live.dk 

Menigt medlem:

Kirsten Lis Knudsen
Oventoften 14, 8751 Gedved
Mobil 60 75 57 47     Email: birgerogkirsten@stofanet.dk

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er offentlige - alle med interesse for kirke og menighed er velkomne til at møde frem for at overvære møderne.

Menighedsrådsmøderne afholdes skiftevis i Kattrup Kirkehus og i Gedved Præstegård.

Aktuelle menighedsrådsmøder samt mødested fremgår af kalenderen


Referater fra menighedsrådsmøder