VIELSE

Vielse aftales ved henvendelse til det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat eller til en af pastoratets præster

Medlemskab af Folkekirken er en forudsætning for vielse - mindst en af vielsesparterne skal være medlem af Folkekirken. Medlemskab opnås ved dåb.

Vielsessamtale afholdes forud for vielsen med den af pastoratets præster, der skal foretage vielsen.

Ægteskabserklæring skal indleveres til det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat forud for vielsen. Ægteskabserklæringen udstedes af bopælskommune via www.borger.dk

Vielse uden for kirkens rum er en mulighed. Kontakt det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat eller en af pastoratets præster for yderligere oplysninger.


KIRKELIG VELSIGNELSE

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab kan aftales ved henvendelse til det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat eller til en af pastoratets præster

Medlemskab af Folkekirken er en forudsætning for en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab - mindst en af vielsesparterne skal være medlem af Folkekirken. Medlemskab opnås ved dåb.

Samtale forud for den kirkelige velsignelse afholdes med den af pastoratets præster, der skal foretage velsignelsen.

Vielse uden for kirkens rum er en mulighed. Kontakt det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat eller en af pastoratets præster for yderligere oplysninger.


FIND DIN LOKALE KIRKE

FÆLLES KIRKEKONTOR

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Pia Schiønnemann
Stængervej 1, 8700 Horsens
Telefon 75 65 61 41          E-mail.: pss@km.dk

KONTORTID

Tirsdag - fredag kl. 10-12

Torsdag tillige kl. 16-18