KONFIRMATION

***

Denne rubrik er under udarbejdelse.
For yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til en af pastoratets præster.

***


KONFIRMATIONSDATOER

***

Denne rubrik er under udarbejdelse.
For yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til en af pastoratets præster.

***


FIND DIN LOKALE KIRKE

FÆLLES KIRKEKONTOR

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Pia Schiønnemann
Stængervej 1, 8700 Horsens
Telefon 75 65 61 41          E-mail.: pss@km.dk

KONTORTID

Tirsdag - fredag kl. 10-12

Torsdag tillige kl. 16-18