BISÆTTELSE - BEGRAVELSE

Aftale om bisættelse aftales ved henvendelse til en af pastoratets præster. Præsterne står tillige til rådighed for samtale med de efterladte.


GRAVSTED OG GRAVSTEDSPLEJE

Aftale om gravsted og gravstedspleje aftales med en medarbejder på en af kirkegårdene i Voer Herreds Pastorat.


FIND DIN LOKALE KIRKE

FÆLLES KIRKEKONTOR

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Pia Schiønnemann
Stængervej 1, 8700 Horsens
Telefon 75 65 61 41          E-mail.: pss@km.dk

KONTORTID

Tirsdag - fredag kl. 10-12

Torsdag tillige kl. 16-18