KONFIRMANDUNDERVISNING

Konfirmandundervisningen varetages af pastoratets præster, der selv planlægger undervisningen. I Voer Herreds Pastorat bliver man undervist af den præst, der også står for konfirmationen.


10 GANGE I KIRKE

Under konfirmationsforberedelserne skal du mindst 10 gange i kirke i løbet af året.

Hvorfor skal jeg i kirke?

Du skal være fortrolig med gudstjenesten, altså selv lære den at kende. Det er ikke det samme som teoretisk viden. Så du skal ikke læse tykke bøger om gudstjenesten. Du skal selv hen i kirken og være med. Du kan sammenligne det med  f.eks at gå til fodbold - da skal du også til træning, hvor du lærer spillereglerne. Når du kan dem kan du komme med til kampen.

På samme måde er det med konfirmationen. Når du er blevet konfirmeret, kender du spillereglerne i en kirke og er fortrolig med, hvad der foregår i kirken. Så er du altid på hjemmebane og kan være med, når du skal i kirke en anden gang, bliver inviteret til bryllup og dåb eller skal til en begravelse.


AT GÅ TIL PRÆST

"At gå til præst” er et udtryk, mange bruger om at gå til konfirmationsforberedelse. Det er frivilligt at blive konfirmeret, men hvis du vælger det, skal du først gå til præst.

Her lærer du om kristendom, og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan godt gå til præst, selvom du ikke vil konfirmeres.

Hvad skal man tro?

Kan Gud have skabt verden? Lavede Jesus virkelig vand til vin og var hans mor jomfru? Hvem er Gud? Hvis Gud er god, hvorfor sker der så så meget ondt? Hører Gud mine bønner? Hvad nu hvis jeg nogle gange tvivler? Hvis du kan genkende nogle af disse spørgsmål, er det et godt udgangspunkt for at ”gå til præst”. Undervisningen giver ikke mange færdige svar. Den handler mere om at være sammen om vores spørgsmål til livet, hinanden og til Gud.

Få noget, du kan bruge i dit liv

Jesus mødte mennesker, når de var mest ensomme og havde mistet modet. Han gav dem troen igen og fortalte, at der altid er håb. Han talte også med mennesker, som var i tvivl om, hvad de skulle vælge. Han mødte mennesker, som var bange og mennesker, som sørgede over en, der var syg eller død. Den slags situationer kommer alle mennesker i. Det er måske ikke lige nu. Men når du selv står der en dag, er det godt at kende historierne i din kristne tro. Du kan også lære at bede og at synge salmer. Du prøver at gå til nadver og at blive velsignet. Det at gå til præst handler om at få noget, du kan bruge i dit liv.

Forstå din kultur og kend dine rødder

I konfirmationsundervisningen hører du om kristendommens fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre dig klogere på din egen tid og din egen kultur. Mange af bibelens historier bliver brugt i bøger, billeder, film og musik. Der er f.eks. mange musikvideoer, man først rigtigt forstår, når man kender kristendommens historier og billeder. Når du kender historier, Jesus har fortalt, forstår du måske også bedre vores samfund. F.eks. hvorfor vi har indrettet os sådan, at vi hjælper syge og fattige.

På vej mod ungdom

Når du går til præst, skal du bare have dig selv, dine spørgsmål og din nysgerrighed på livet med. Du begynder at danne dine egne meninger om, hvad du vil, og hvad der er vigtigt. At gå til præst er en mulighed for at gå ind i et slags væksthus, hvor du får fortællinger, billeder, ord og tanker, som du kan tage med dig i livet.

Præsten – en at snakke med

En præst har tavshedspligt og taler fortroligt med mange mennesker. Hvad du fortæller din præst, kommer ikke videre. Heller ikke til dine forældre eller lærere. Så er der noget, du gerne vil tale med et andet menneske om, kan du bruge præsten. Præsten er der for at møde dig og tale med dig om det, som er vigtigt for dig.


OM KONFIRMATION

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmation i kirken er det forholdet mellem Gud og den enkelte konfirmand, som blev oprettet i dåben, der bekræftes. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Lige som forældre bliver ved at følge deres barn med kærlighed, også når barnet bliver stort og kan stå på egne ben.

Tro eller viden

De fleste mennesker kan tvivle i troen. Det er netop forskellen på tro og viden. Derfor er der heller ikke nogen opskrift på, hvordan eller hvor meget man skal tro, for at kunne blive konfirmeret. Det er naturligt, at konfirmanden gør sig overvejelser om det.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Det kaldes populært ”at gå til præst”. Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål. 

Barndom og ungdom

Konfirmationen markerer også overgangen fra barndom til ungdom. Tidligere havde overgangen større betydning, fordi de unge efter konfirmationen ofte gik ud af skolen og måske flyttede hjemmefra. I dag har overgangen mere symbolsk betydning.

Konfirmationsfest?

Der bliver for det meste holdt en fest for konfirmanden. Det kan være en stor fest med mange gæster og gaver, eller en hyggelig festdag med de allernærmeste. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er, at konfirmanden og hans eller hendes familie er glade for dagen.


SKAL - SKAL IKKE?

Skal – skal ikke konfirmeres? Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret?

Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre. Det handler om at turde tro og håbe og elske.

Barnetro og teenagetro.

Da du var yngre, troede du måske, at Gud var en gammel mand med hvidt skæg oppe i skyerne, som skabte jorden på seks dage. Det kaldes barnetro og er helt naturligt. Nu er du blevet ældre og måske mere kritisk. Det er også naturligt. Når man bliver mere moden og udvikler sig, så udvikler ens forhold til familie og venner sig også. Dit forhold til Gud skal også udvikle sig, når du bliver ældre. Til konfirmationsforberedelse taler man om tro og kristendom på en mere moden måde, som svarer til din alder.

Tvivl og tro hænger sammen

Tro kan ikke måles eller vejes, derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt. I dåben får vi at vide, at vi har Guds kærlighed altid. Uanset hvordan vi opfører os, og selv om vi tager nogle forkerte valg. Konfirmationen er et ja til dåben og ja tak til at have Gud med i sit liv. Er man så ikke længere Guds barn, hvis man ikke bliver konfirmeret? Jo, dåbens ord siger, at det er man. Gud holder, hvad han lover.

Viden og tro

Vi lærer i skolen, at det er godt at have viden. Viden kan vi slå op og læse om i bøger. Når du går til præst handler det mest om tro. Tro er ligesom tillid. Vi tror på noget eller nogen. Jeg tror på min ven, selv om han nogle gange har skuffet mig. Jeg kan ikke være sikker. Men han er min gode ven, og jeg håber, jeg kan stole på ham. Derfor tror jeg.

Hvad tror du på?

Vi tror hver især på vores måde. Det kan vi blive ved med, også når vi er konfirmeret, ligesom man også kan tro, selv om man ikke er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst.

Forfatter: Hanne Marie Houkjær
Kilde: folkerkirken.dk


KONFIRMATIONSDATOER

I Voer Herreds Pastorat planlægges konfirmationsdatoer maksimalt to år ud i fremtiden. Du kan se de kommende datoer her.


FIND DIN LOKALE KIRKE

KONFIRMATIONSDATOER

Konfirmationsdatoer udmeldes som udgangspunkt ca. to år forud for konfirmation. 
Udmelding af konfirmationsdatoer sker tillige via intranet på Hovedgård Skole og Gedved Skole.

Se kommende konfirmationsdatoer her.

FÆLLES KIRKEKONTOR

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Inge Jensen
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 24 41 22 77     
E-mail.: ije@km.dk 

KONTORTID

Tirsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-13

SOGNEPRÆSTER 

Anne Marie Vrang Poulsen - kbf
(Ørridslev og Vedslet)
Præstevænget 17, 8732 Hovedgård
Telefon 75 66 12 08         
E-mail amv@km.dk

Troels Bering
(Gangsted og Søvind)
Kirkestien 2A, Søvind, 8700 Horsens
Telefon 29 74 50 15         
E-mail tbn@km.dk

Jane Fromberg (konst.)
(Kattrup og Tolstrup)
Telefon 75 66 50 44          
E-mail jef@km.dk