FØDSEL

Fødselsanmeldelse foretages umiddelbart efter fødsel af jordemoder til det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat


DÅB

Dåb aftales ved henvendelse til det fælles kirkekontor i Voer Herreds Pastorat eller til en af pastorates præster. Traditionelt finder dåb sted i forbindelse med en gudstjeneste. Udover gudstjenester på søndage og helligdage, tilbydes i Voer Herreds Pastorat tillige  særlige dåbsgudstjenester, der afvikles på lørdage i pastoratets kirker.

Planlagte gudstjenester i Voer Herreds Pastorat fremgår af gudstjenestelisten.

Hjemmedåb eller nøddåb kan finde sted, hvis alvorlig sygdom eller livsfare forhindrer fremstilling i kirken. Ved behov for nøddåb rettes henvendelse direkte til en af pastoratets præster.

Medlemskab af Folkekirken opnås ved dåb.


FIND DIN LOKALE KIRKE

FÆLLES KIRKEKONTOR

KIRKEKONTOR FOR VOER HERREDS PASTORAT

Kordegn Pia Schiønnemann
Stængervej 1, 8700 Horsens
Telefon 75 65 61 41          E-mail.: pss@km.dk

KONTORTID

Tirsdag - fredag kl. 10-12

Torsdag tillige kl. 16-18