KIRKEBLADE


Ørridslev og Vedslet sognes årsskrift

Hvert år udkommer årsskriftet for Ørridslev og Vedslet sogne. Bladet dækker årets gang for de to sogne, og fortæller om nyt i sognene. Alle dåb, vielser, begravelser og bisættelser er inkluderet, ligesom er der billede af årets konfirmander.  


2018-
2019

2017-
2018

2016-
2017


GÅSEPosten

GÅSEPosten står for Gangsted, Åes, Søvind og Elbæk. De fire største byer i Gangsted og Søvind sogne og dækker ikke kun det kirkelige liv, men også det almene. GÅSEPosten er et samarbejde mellem kirken og de lokale foreninger. Bladet udkommer tre gange årligt.


2020
#3

2020
#2

2020
#1


2019
#2

2019
#1

2018
#3